Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYKŁADY I REPORTAŻ Z FORUM INŻYNIERSKIEGO DOIIB W ŚWIERADOWIE ZDROJU (21.09.2017 R.)

Na stronie internetowej telewizji DOIIB  http://www.tvdoiib.pl/ zamieszczono reportaż z Forum Inżynierskiego DOIIB oraz wykłady wygłoszone na tym spotkaniu. Są też wystąpienia Pana Tomasza Żuchowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Pani Anity Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami filmowymi, gdyż dotyczą bardzo aktualnych problemów wykonywania zawodu inżyniera budownictwa i planowanych warunków działania naszego samorządu zawodowego.