Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYCIECZKA TECHNICZNA DO DREZNA (15.09.2023)

DOIIB zaprasza członków Izby na wycieczkę techniczną do Drezna, która odbędzie się 15 września 2023 r. (piątek)

Program wycieczki

05:45               Zbiórka uczestników na parkingu we Wrocławiu przy Wzgórzu Andersa od strony Uniwersytetu Ekonomicznego

06:00               Wyjazd autokarem do Drezna

09:30               Przybycie do Drezna

10:00-13:15     Carbonbetonhaus CUBE – budynek z betonu „węglowego”, zwiedzanie i wykład prowadzić będzie Pan David Sandmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau, (adres: skrzyżowanie Zellescher Weg i Einsteinstraße w Dreźnie)

13:30-14:30    Pierwsza grupa 25 osób, Most „Blaues Wunder” – zwiedzanie i wykład prowadzić będzie Pan Peter Deepe, Brückenprüfingenieur Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt, Abt. Brücken- u. Ingenieurbauwerke, (adres: most „Blaues Wunder”)

14:30-15:30     Druga grupa 25 osób, Most „Blaues Wunder” (program jw.)

15:30-18:00     Czas wolny

18:00               Zbiórka na parkingu

18:15                Wyjazd powrotny autokarem do Wrocławia

UWAGA!! Podczas oglądania konstrukcji mostu będą Państwo wchodzić na pylon i do części podziemnej. Proszę pamiętać o odpowiedniej odzieży i obuwiu.

Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Udział w wycieczce może wziąć czynny członek Izby z jedną osobą towarzyszącą (pełnoletnią).

Zgłoszenia, z podaniem numeru członkowskiego, imienia i nazwiska osoby towarzyszącej, numeru telefonu kontaktowego oraz następującej klauzuli:

“Oświadczam, iż dysponuję zgodą wskazanej przeze mnie osoby towarzyszącej na  przetwarzanie przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50–114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jej danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w celu udziału w wycieczce do Drezna w dniu 15.09.2023 r.

Oświadczam, iż ja i zgłoszona przeze mnie osoba towarzysząca, zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.

należy przesyłać na adres e-mail: Natalia.Wieczorek@dos.piib.org.pl do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia niezawierające powyższej klauzuli nie będą przyjmowane.

Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNE!! Uczestnik wycieczki zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń opiekuna wycieczki z ramienia Izby, w tym do punktualnego stawiania się na miejsca zbiórek. Uczestnik wycieczki przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie czynności prawne i faktyczne dokonane podczas trwania wycieczki, nieuzgodnione z opiekunem wycieczki.  Uczestnik wycieczki może ponosić pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu nieprzestrzegania przepisów, instrukcji lub poleceń wydawanych i wskazanych przez Organizatora.

W autokarze – podczas postojów – będzie serwowana kawa i herbata, natomiast wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Ze względu na ponoszone przez DOIIB koszty w przypadku rezygnacji z wyjazdu będziemy Państwu wdzięczni za niezwłoczne przekazanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy.