Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYCIECZKA TECHNICZNA DO BERLINA – LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Uprzejmie informujemy, ze limit miejsc na wycieczkę techniczną do Berlina w dniu 30.05.2024 r. został wyczerpany.