Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYCIECZKA TECHNICZNA DO BERLINA (30.05.2024)

DOIIB zaprasza członków Izby na wycieczkę techniczną do Berlina,
która odbędzie się 30 maja 2024 r. (czwartek)

Program wycieczki

05:00               Zbiórka uczestników na parkingu we Wrocławiu przy Wzgórzu Andersa od strony Uniwersytetu Ekonomicznego

05:10               Wyjazd autokarem do Berlina

09:45               Przybycie do Berlina

10:00-12:30     Berlin Ostbahnhof (Berlin Dworzec Wschodni): zwiedzanie budowy „Hallendachsanierung am Ostbahnhof”. Tematem budowy jest drugi etap renowacji dachu hali dworca kolejowego Berlin Ostbahnhof. Renowacja obejmuje odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji hali, a także odnowienie pokrycia dachowego, łącznie z drewnianymi elementami nośnymi i membranami uszczelniającymi, jak również istniejące świetliki. W trakcie prac budowlanych dworzec nieprzerwanie pełni swoją funkcję.

13:00-14:30    Przejazd autokarem z Berlina do Poczdamu

14:30-17:00    Dwie możliwości zapoznania się z gotowymi obiektami w rejonie dworca głównego w Poczdamie i w odległości od siebie ok. 800 m:

  • nietypowe oraz bardzo zróżnicowane konstrukcyjnie i architektonicznie osiedle mieszkalne (częściowo „na wodzie”) przy Humboldtring w Poczdamie lub:
  • hotel z galerią handlową o nietypowej geometrii zbudowany na skarpie przy Leipzigerstr. 1 w Poczdamie             

17:00-19:00     Czas wolny; będzie można posilić się na dziedzińcu budynku hotelowego lub/i zapoznać się z historycznym centrum Poczdamu, odległym ok. 500 m

19:15               Zbiórka na parkingu

19:30              Wyjazd powrotny autokarem do Wrocławia

WAŻNE!!!
Podczas zwiedzania Dworca Wschodniego w Berlinie będziemy wchodzić na teren budowy. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania wyposażenia BHP: kask ochronny, kamizelka odblaskowa i solidne, pełne obuwie (nie jest wymagane obuwie ochronne).

Uczestnik wycieczki zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń opiekuna wycieczki z ramienia Izby, w tym do punktualnego stawiania się na miejsca zbiórek. Uczestnik wycieczki przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie czynności prawne i faktyczne dokonane podczas trwania wycieczki, nieuzgodnione z opiekunem wycieczki.  Uczestnik wycieczki może ponosić pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu nieprzestrzegania przepisów, instrukcji lub poleceń wydawanych i wskazanych przez Organizatora.
Uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do niespożywania napojów alkoholowych i przyjmowania innych środków mających wpływ na kondycję psychofizyczną przed wyjazdem na wycieczkę techniczną oraz w trakcie trwania całego programu wyjazdu.

Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Udział w wycieczce może wziąć czynny członek Izby z jedną osobą towarzyszącą (pełnoletnią).

Zgłoszenia, z podaniem numeru członkowskiego, imienia i nazwiska osoby towarzyszącej, numeru telefonu kontaktowego oraz następującej klauzuli:

“Oświadczam, iż dysponuję zgodą wskazanej przeze mnie osoby towarzyszącej na  przetwarzanie przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50–114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jej danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w celu udziału w wycieczce do Berlina w dniu 30.05.2024 r.

Oświadczam, iż ja i zgłoszona przeze mnie osoba towarzysząca, zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.

należy przesyłać na adres e-mail: natalia.wieczorek@dos.piib.org.pl do dnia 20 maja 2024 r., chyba że wcześniej zostanie wyczerpana pula miejsc, o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenia niezawierające powyższej klauzuli nie będą przyjmowane.

Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.

W autokarze – podczas postojów – będzie serwowana kawa i herbata, natomiast wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Ze względu na ponoszone przez DOIIB koszty w przypadku rezygnacji z wyjazdu będziemy Państwu wdzięczni za niezwłoczne przekazanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy.