Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2012

DOIIB zaprasza Członków Izby na bezpłatną wycieczkę

na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2012 w Poznaniu,

która odbędzie się 24 stycznia 2012 r. (wtorek).

Szczegóły wyjazdu i warunki uczestnictwa znajdują się w zakładce SZKOLENIA I KONFERENCJE (szkolenia i konferencje DOIIB).