Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji 1/2023

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB  informuje, że uroczystość ślubowania i wręczenia uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji 1/2023 odbędzie się w dniu 4 lipca 2023r. o godz. 16:00 w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu przy pl. Konstytucji 3 Maja nr 3 (budynek SILVER TOWER – I piętro).