Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

techn. Krzysztof Mazurkiewicz

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/IE/1279/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

techn. Krzysztof Mazurkiewicz

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/IE/1279/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania