Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Parylak

Rzeczoznawca
Branża główna: hydrotechniczna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, wodno-melioracyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0014/01

Numer uprawnień:

404/94/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

dr hab. inż. Krzysztof Parylak


Wykonuje ekspertyzy, projekty, nadzory budowlane oraz badania w zakresie hydrotechniki i geotechniki (fundamentowanie budowli, budownictwo ziemne, odwodnienia budowli).

Emerytowany Kierownik Zakładu Geotechniki w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KIL i W PAN


Członek Polskiego Komitetu Geotechniki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Parylak

Rzeczoznawca
Branża główna: hydrotechniczna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, wodno-melioracyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0014/01

Numer uprawnień:

404/94/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

dr hab. inż. Krzysztof Parylak


Wykonuje ekspertyzy, projekty, nadzory budowlane oraz badania w zakresie hydrotechniki i geotechniki (fundamentowanie budowli, budownictwo ziemne, odwodnienia budowli).

Emerytowany Kierownik Zakładu Geotechniki w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KIL i W PAN


Członek Polskiego Komitetu Geotechniki