Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Zbigniew Dobosz

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1657/02

Numer uprawnień:

48/78/Wwm

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Jestem rzeczoznawcą budowlanym z długoletnim doświadczeniem oraz Biegłym Sądowym w zakresie budownictwa ogólnego.

Wykonuję ekspertyzy i opinie techniczne, przeglądy budowlane okresowe wraz z założeniem książki obiektów.

Opracowuję projekty: adaptacje typowych projektów domów, projekty przebudowy, rozbudowy obiektów.

Zapraszam do współpracy.

mgr inż. Zbigniew Dobosz

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1657/02

Numer uprawnień:

48/78/Wwm

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Jestem rzeczoznawcą budowlanym z długoletnim doświadczeniem oraz Biegłym Sądowym w zakresie budownictwa ogólnego.

Wykonuję ekspertyzy i opinie techniczne, przeglądy budowlane okresowe wraz z założeniem książki obiektów.

Opracowuję projekty: adaptacje typowych projektów domów, projekty przebudowy, rozbudowy obiektów.

Zapraszam do współpracy.