Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Trapko

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0229/14

Numer uprawnień:

12/DOŚ/14, DOŚ/0073/WBKb/17, 23/Sp/2013

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zakres działalności obejmuje:


- projektowanie w branży konstrukcyjno-budowlanej


- ekspertyzy techniczne konstrukcyjno-budowlane


- ekspertyzy techniczne mykologiczno-budowlane


mgr inż. Wojciech Trapko

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0229/14

Numer uprawnień:

12/DOŚ/14, DOŚ/0073/WBKb/17, 23/Sp/2013

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zakres działalności obejmuje:


- projektowanie w branży konstrukcyjno-budowlanej


- ekspertyzy techniczne konstrukcyjno-budowlane


- ekspertyzy techniczne mykologiczno-budowlane