Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Jakszycki

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5305/01

Numer uprawnień:

418/01/DUW, 310/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję usługi w zakresie : projektowania , nadzorowania , sporządzania ekspertyz i opinii budowlanych na terenie Wrocławia , województwa dolnośląskiego oraz również na obszarze całego kraju

mgr inż. Wojciech Jakszycki

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5305/01

Numer uprawnień:

418/01/DUW, 310/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję usługi w zakresie : projektowania , nadzorowania , sporządzania ekspertyz i opinii budowlanych na terenie Wrocławia , województwa dolnośląskiego oraz również na obszarze całego kraju