Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tomasz Kuliński

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/1421/01

Numer uprawnień:

NBGP.V-7342/3/90/98

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Prowadzę kontrole okresowe budynków, sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

mgr inż. Tomasz Kuliński

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/1421/01

Numer uprawnień:

NBGP.V-7342/3/90/98

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Prowadzę kontrole okresowe budynków, sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.