Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tomasz Jaworski

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4470/01

Numer uprawnień:

33/88/UW , 27/99/DUW , 19/02/R/C

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Tomasz Jaworski

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4470/01

Numer uprawnień:

33/88/UW , 27/99/DUW , 19/02/R/C

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania