Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Sebastian Kosyl

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: drogowa, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0246/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

ELDROKON Biuro Inżynierskie Sebastian Kosyl jest firmą prowadzącą działalność w zakresie usług budowlanych dla budownictwa infrastrukturalnego, mieszkaniowego i przemysłowego.

Profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia procesu inwestycyjnego (również w oparciu o metodyki zarządzania projektami), począwszy od fazy koncepcji, przez budowę, aż do końcowego pozwolenia na użytkowanie, w tym:
- kompleksowe wsparcie Inwestora
- szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne
- nadzór oraz kontrola nad realizacją inwestycji (usługi Kierownika budowy, Kierownika robót, Inspektora Nadzoru, Inwestora zastępczego)
- kontrole okresowe i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych
- kosztorysowanie
- świadectwa energetyczne

Dbamy o wysoki poziom wykonywanych usług i pełen profesjonalizm.

mgr inż. Sebastian Kosyl

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: drogowa, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0246/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

ELDROKON Biuro Inżynierskie Sebastian Kosyl jest firmą prowadzącą działalność w zakresie usług budowlanych dla budownictwa infrastrukturalnego, mieszkaniowego i przemysłowego.

Profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia procesu inwestycyjnego (również w oparciu o metodyki zarządzania projektami), począwszy od fazy koncepcji, przez budowę, aż do końcowego pozwolenia na użytkowanie, w tym:
- kompleksowe wsparcie Inwestora
- szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne
- nadzór oraz kontrola nad realizacją inwestycji (usługi Kierownika budowy, Kierownika robót, Inspektora Nadzoru, Inwestora zastępczego)
- kontrole okresowe i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych
- kosztorysowanie
- świadectwa energetyczne

Dbamy o wysoki poziom wykonywanych usług i pełen profesjonalizm.