Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Śleziak

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0109/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Rafał Śleziak

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0109/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania