Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Popławski

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0428/09

Numer uprawnień:

158/DOŚ/09

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Biuro zajmuje się doradztwem, nadzorem budowlanym i prowadzeniem inwestycji w zakresie budowy instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

mgr inż. Rafał Popławski

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0428/09

Numer uprawnień:

158/DOŚ/09

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Biuro zajmuje się doradztwem, nadzorem budowlanym i prowadzeniem inwestycji w zakresie budowy instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.