Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Radosław Szczepanek

Branża główna: telekomunikacyjna
Branża dodatkowa: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0111/21

Numer uprawnień:

DOŚ/0327/WBT/21, DOŚ/0157/WOE/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Radosław Szczepanek

Branża główna: telekomunikacyjna
Branża dodatkowa: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0111/21

Numer uprawnień:

DOŚ/0327/WBT/21, DOŚ/0157/WOE/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania