Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr Duszkiewicz

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0309/17

Numer uprawnień:

DOŚ/0204/WBE/17, DOŚ/0161/PBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Piotr Duszkiewicz

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0309/17

Numer uprawnień:

DOŚ/0204/WBE/17, DOŚ/0161/PBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania