Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Paweł Kozakiewicz

Branża główna: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BM/0271/23

Numer uprawnień:

DOŚ/0098/WBM/23

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Paweł Kozakiewicz

Branża główna: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BM/0271/23

Numer uprawnień:

DOŚ/0098/WBM/23

Rodzaj uprawnień:

do kierowania