Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Paweł Hrehorów

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: mostowa, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0575/03

Numer uprawnień:

52/02/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorze i kierowaniu procesami przygotowania oraz realizacji dużych i rozpoznawalnych inwestycji, w zakresie różnych sektorów budownictwa ogólnego oraz w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, zarówno na rynku krajowym, jak również na rynkach zagranicznych. Moja działalność zawodowa obejmuje także obszary związane ze stroną formalno-prawną, kosztową oraz komercyjną procesów budowalnych.

mgr inż. Paweł Hrehorów

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: mostowa, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0575/03

Numer uprawnień:

52/02/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorze i kierowaniu procesami przygotowania oraz realizacji dużych i rozpoznawalnych inwestycji, w zakresie różnych sektorów budownictwa ogólnego oraz w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, zarówno na rynku krajowym, jak również na rynkach zagranicznych. Moja działalność zawodowa obejmuje także obszary związane ze stroną formalno-prawną, kosztową oraz komercyjną procesów budowalnych.