Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mateusz Barnaś

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0367/20

Numer uprawnień:

DOŚ/0162/WBE/20

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie w zakresie energetyki zawodowej.
Znajomość standardów i procedur.
Doradztwo techniczne.
Uprawnienia SEP "D" - do i powyżej 1kV.

mgr inż. Mateusz Barnaś

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0367/20

Numer uprawnień:

DOŚ/0162/WBE/20

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie w zakresie energetyki zawodowej.
Znajomość standardów i procedur.
Doradztwo techniczne.
Uprawnienia SEP "D" - do i powyżej 1kV.