Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mariusz Przygoński

Branża główna: kolejowa
Branża dodatkowa: sanitarna, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0076/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Mariusz Przygoński

Branża główna: kolejowa
Branża dodatkowa: sanitarna, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0076/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania