Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. MAREK ŁUKOWSKI

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: wyburzeniowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5417/01

Numer uprawnień:

324/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca PZITB nr 1935 z dnia 16.grudnia.1985r w specjalności 26.9 środki techniczne w budownictwie - w zakresie technologii i organizacji wyburzania metodą minerską obiektów budowlanych.

mgr inż. MAREK ŁUKOWSKI

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: wyburzeniowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5417/01

Numer uprawnień:

324/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca PZITB nr 1935 z dnia 16.grudnia.1985r w specjalności 26.9 środki techniczne w budownictwie - w zakresie technologii i organizacji wyburzania metodą minerską obiektów budowlanych.