Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Sałęga

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0154/14

Numer uprawnień:

360/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Jestem projektantem specjalizującym się w projektowaniu instalacji oraz sieci elektrycznych.

Oferta usług obejmuje m.in.:
- projekty instalacji wewnętrznych,
- projekty sieci elektrycznych,
- projekty stacji transformatorowych,
- projekty oświetlenia ulicznego,
- projekty usunięcia kolizji istniejących sieci elektrycznych.

Zapewniam również obsługę formalno-prawną obejmującą m.in.:
- przygotowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- opracowanie map do celów projektowych dla planowanego przedsięwzięcia,
- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji urzędowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Zachęcam Inwestorów oraz Wykonawców do kontaktu w celu przedstawienia pełnej oferty oraz nawiązania współpracy.

Z poważaniem
Marcin Sałęga

mgr inż. Marcin Sałęga

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0154/14

Numer uprawnień:

360/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Jestem projektantem specjalizującym się w projektowaniu instalacji oraz sieci elektrycznych.

Oferta usług obejmuje m.in.:
- projekty instalacji wewnętrznych,
- projekty sieci elektrycznych,
- projekty stacji transformatorowych,
- projekty oświetlenia ulicznego,
- projekty usunięcia kolizji istniejących sieci elektrycznych.

Zapewniam również obsługę formalno-prawną obejmującą m.in.:
- przygotowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- opracowanie map do celów projektowych dla planowanego przedsięwzięcia,
- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji urzędowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Zachęcam Inwestorów oraz Wykonawców do kontaktu w celu przedstawienia pełnej oferty oraz nawiązania współpracy.

Z poważaniem
Marcin Sałęga