Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Pilc

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0240/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0193/PWBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Marcin Pilc

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0240/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0193/PWBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania