Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Nejman

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

353/DOŚ/13

Numer uprawnień:

DOŚ/IE/0114/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie instalacji elektrycznych nN, teletechnicznych.

Projektowaniu systemów AKPiA - DCS, ESD.

mgr inż. Marcin Nejman

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

353/DOŚ/13

Numer uprawnień:

DOŚ/IE/0114/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie instalacji elektrycznych nN, teletechnicznych.

Projektowaniu systemów AKPiA - DCS, ESD.