Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Abrantowicz

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0271/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0235/PWBE/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Marcin Abrantowicz

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0271/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0235/PWBE/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania