Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Maciej Król

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0332/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0088/PWBKb/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zawodowo zajmuję się projektowaniem geotechnicznym: zabezpieczeniami głębokich wykopów, wzmocnieniami podłoża gruntowego, posadowieniem pośrednim na palach, statecznością skarp, poprawą nośności istniejących fundamentów.

mgr inż. Maciej Król

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0332/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0088/PWBKb/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zawodowo zajmuję się projektowaniem geotechnicznym: zabezpieczeniami głębokich wykopów, wzmocnieniami podłoża gruntowego, posadowieniem pośrednim na palach, statecznością skarp, poprawą nośności istniejących fundamentów.