Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Łukasz Biskup

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0193/19

Numer uprawnień:

DOŚ-7QK-E1R-7PG

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Łukasz Biskup

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0193/19

Numer uprawnień:

DOŚ-7QK-E1R-7PG

Rodzaj uprawnień:

do kierowania