Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Krzysztof Rybiański

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0879/03

Numer uprawnień:

249/02/DUW

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

W zakresie projektowania zajmuję się w szerokim znaczeniu instalacjami sanitarnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz przemysłowymi, wody chłodniczej, sprężonym powietrzem oraz innymi niezbędnymi do funkcjonowania technologii produkcyjnych

mgr inż. Krzysztof Rybiański

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0879/03

Numer uprawnień:

249/02/DUW

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

W zakresie projektowania zajmuję się w szerokim znaczeniu instalacjami sanitarnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz przemysłowymi, wody chłodniczej, sprężonym powietrzem oraz innymi niezbędnymi do funkcjonowania technologii produkcyjnych