Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Krzysztof Butkiewicz

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5835/01

Numer uprawnień:

616/89/UW, 427/90/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Krzysztof Butkiewicz

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5835/01

Numer uprawnień:

616/89/UW, 427/90/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania