Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Krzysztof Borucki

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0304/16

Numer uprawnień:

DOŚ/0177/WBE/16, DOŚ/0326/WBT/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Krzysztof Borucki

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0304/16

Numer uprawnień:

DOŚ/0177/WBE/16, DOŚ/0326/WBT/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania