Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Kamil Łaskawiec

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0234/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0115/PWBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Specjalizuje się w obszarze budownictwa energooszczędnego, niskoenergetycznego, pasywnego.
Świadczę usługi przy pracach projektowych w zakresie:
- projektów konstrukcji tradycyjnych, drewnianych
- analiz energetycznych
- obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej
- wykonania świadectw charakterystyki energetycznych budynków
- analiz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii
- obliczeń mostków termicznych
- szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych
- doradztwa w zakresie fizyki budowli i prac termomodernizacyjnych

Przy realizacji inwestycji w dogodnej dla Inwestora formie:
- inspektora nadzoru inwestorskiego
- kierownika projektu
- kierownika budowy / robót
- niezależnego doradcy

Jestem również certyfikowanym przez PHI Mistrzem Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

mgr inż. Kamil Łaskawiec

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0234/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0115/PWBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Specjalizuje się w obszarze budownictwa energooszczędnego, niskoenergetycznego, pasywnego.
Świadczę usługi przy pracach projektowych w zakresie:
- projektów konstrukcji tradycyjnych, drewnianych
- analiz energetycznych
- obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej
- wykonania świadectw charakterystyki energetycznych budynków
- analiz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii
- obliczeń mostków termicznych
- szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych
- doradztwa w zakresie fizyki budowli i prac termomodernizacyjnych

Przy realizacji inwestycji w dogodnej dla Inwestora formie:
- inspektora nadzoru inwestorskiego
- kierownika projektu
- kierownika budowy / robót
- niezależnego doradcy

Jestem również certyfikowanym przez PHI Mistrzem Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.