Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Joanna Drzała

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0025/24

Numer uprawnień:

DOŚ/0208/WBKb/23

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Joanna Drzała

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0025/24

Numer uprawnień:

DOŚ/0208/WBKb/23

Rodzaj uprawnień:

do kierowania