Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Janusz Wilczyński

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/4991/01

Numer uprawnień:

DOŚ/IE/4991/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję projekty:
- obiektów kubaturowych,
- obiektów drogowych,
- obiektów przemysłowych,
- instalacji fotowoltaicznych,
- części elektrycznej sygnalizacji drogowej,

mgr inż. Janusz Wilczyński

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/4991/01

Numer uprawnień:

DOŚ/IE/4991/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję projekty:
- obiektów kubaturowych,
- obiektów drogowych,
- obiektów przemysłowych,
- instalacji fotowoltaicznych,
- części elektrycznej sygnalizacji drogowej,