Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jacek Okniański

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1698/01

Numer uprawnień:

V-7342/3/33/98

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

mgr inż. Jacek Okniański

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1698/01

Numer uprawnień:

V-7342/3/33/98

Rodzaj uprawnień:

do projektowania