Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jacek Maciejczak

Branża główna: drogowa
Branża dodatkowa: drogowa, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0078/14

Numer uprawnień:

DOŚ/0313/WBD/18, 218/DOŚ/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Jacek Maciejczak

Branża główna: drogowa
Branża dodatkowa: drogowa, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0078/14

Numer uprawnień:

DOŚ/0313/WBD/18, 218/DOŚ/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania