Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grzegorz Witkowski

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0156/11

Numer uprawnień:

285/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Grzegorz Witkowski

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0156/11

Numer uprawnień:

285/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania