Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grzegorz Nazar

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0171/11

Numer uprawnień:

35/DOŚ/06

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Grzegorz Nazar

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0171/11

Numer uprawnień:

35/DOŚ/06

Rodzaj uprawnień:

do kierowania