Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Dariusz Ożóg

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/1927/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projekty, nadzory inwestorskie i kierowanie robotami elektrycznymi bez ograniczeń.

mgr inż. Dariusz Ożóg

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/1927/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projekty, nadzory inwestorskie i kierowanie robotami elektrycznymi bez ograniczeń.