Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Danuta Paginowska

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4655/01

Numer uprawnień:

412/87/UW 93/88/UW 240/94/UW 48/03/R/C

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Poza uprawnieniami , mam następujące kwalifikacje uzupełniające:

• tytuł Rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych oraz instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 5.02.2003 roku nr 43/03; wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych po pozycją 48/03/R/C.

• biegła sądowa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

* liczne studia podyplomowe i

* Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów

więcej informacji w załączniku

mgr inż. Danuta Paginowska

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4655/01

Numer uprawnień:

412/87/UW 93/88/UW 240/94/UW 48/03/R/C

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Poza uprawnieniami , mam następujące kwalifikacje uzupełniające:

• tytuł Rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych oraz instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 5.02.2003 roku nr 43/03; wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych po pozycją 48/03/R/C.

• biegła sądowa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

* liczne studia podyplomowe i

* Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów

więcej informacji w załączniku