Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Cezary Wieczorek

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0008/24

Numer uprawnień:

DOŚ/0084/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Cezary Wieczorek

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0008/24

Numer uprawnień:

DOŚ/0084/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania