Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Bartosz Wójciakowski

Branża główna: drogowa
Branża dodatkowa: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0228/15

Numer uprawnień:

112/DOŚ/15 i DOŚ/0153/PBM/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Właściciel firmy: Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt
Adres firmy: 58-560 Jelenia Góra, ul. Malinnik 2a/9

Zakres działalności: projektowanie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie branży drogowo-mostowej

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej: 112/DOŚ/15
Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej: DOŚ/0153/PBM/19

Członek Związku Mostowców RP

mgr inż. Bartosz Wójciakowski

Branża główna: drogowa
Branża dodatkowa: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0228/15

Numer uprawnień:

112/DOŚ/15 i DOŚ/0153/PBM/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Właściciel firmy: Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt
Adres firmy: 58-560 Jelenia Góra, ul. Malinnik 2a/9

Zakres działalności: projektowanie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie branży drogowo-mostowej

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej: 112/DOŚ/15
Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej: DOŚ/0153/PBM/19

Członek Związku Mostowców RP