Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. BARTŁOMIEJ KAŁUŻA

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: sanitarna, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0307/12

Numer uprawnień:

161/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. BARTŁOMIEJ KAŁUŻA

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: sanitarna, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0307/12

Numer uprawnień:

161/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania