Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Bartłomiej Bogasz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0452/10

Numer uprawnień:

18/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Bartłomiej Bogasz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0452/10

Numer uprawnień:

18/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania