Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Arkadiusz Kontecki

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4576/01

Numer uprawnień:

87/01/DUW, 464/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania