Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Adrian Droszczak

Branża główna: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BM/0016/14

Numer uprawnień:

103/DOŚ/13, DOŚ/0407/PBM/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Adrian Droszczak

Branża główna: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BM/0016/14

Numer uprawnień:

103/DOŚ/13, DOŚ/0407/PBM/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania