Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Witold Miszon

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0319/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Oferuję usługi kompleksowego prowadzenia budowy jako kierownik na terenie: Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Mietków oraz Gminy Sobótka.
Zajmuję się także:
- odbiorami mieszkań od dewelopera.
- kosztorysowaniem robót,
- sporządzaniem opinii technicznych,
- doradztwem technicznym w procesie budowlanym

inż. Witold Miszon

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0319/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Oferuję usługi kompleksowego prowadzenia budowy jako kierownik na terenie: Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Mietków oraz Gminy Sobótka.
Zajmuję się także:
- odbiorami mieszkań od dewelopera.
- kosztorysowaniem robót,
- sporządzaniem opinii technicznych,
- doradztwem technicznym w procesie budowlanym