Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Ryszard Stanuch

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0022/02

Numer uprawnień:

305/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie i kier. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznch (PV).

inż. Ryszard Stanuch

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0022/02

Numer uprawnień:

305/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie i kier. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznch (PV).