Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Ryszard Seweryniak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4909/01

Numer uprawnień:

92/82/WBPP

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

doświadczenie w przygotowaniu inwestycji i remontów, nadzór inwestorski nad remontami i inwestycjami, ocena techniczna budynków, kierowanie licznymi budowami domów jednorodzinnych, itp. - przez okres ponad 47 lat. Obecnie na emeryturze. Zasłużony dla budownictwa - brązowa odznaka ,

Praca także w zasobach mieszkaniowych Wrocławia - stąd znajomość problematyki remontowej Wspólnot Mieszkaniowych.

inż. Ryszard Seweryniak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4909/01

Numer uprawnień:

92/82/WBPP

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

doświadczenie w przygotowaniu inwestycji i remontów, nadzór inwestorski nad remontami i inwestycjami, ocena techniczna budynków, kierowanie licznymi budowami domów jednorodzinnych, itp. - przez okres ponad 47 lat. Obecnie na emeryturze. Zasłużony dla budownictwa - brązowa odznaka ,

Praca także w zasobach mieszkaniowych Wrocławia - stąd znajomość problematyki remontowej Wspólnot Mieszkaniowych.